BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP
VẬT TƯ TRỒNG RAU
THUỐC TRỪ BỆNH Filia 525SE

Giá: Liên hệ

THUỐC TRỪ BỆNH Anvil 5SC

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ Bênh Amistar 250SC

Giá: Liên hệ

Thuốc Trừ Bệnh Envio 250SC

250.000 đ

Thuốc trừ Bệnh Eddy 72WP

265.000 đ

Thuốc trừ Bệnh Phytocide 50WP

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ bệnh RIDOZEB 72WP

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ bệnh Acrobat MZ90/600WP

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ bệnh VIMONYL 72WP

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ bệnh Phytocide 50WP

Giá: Liên hệ

Anvil 5SC 1 Lít

Giá: Liên hệ

Thuốc trừ bệnh DITHANE M-45

Giá: Liên hệ

Trừ bệnh sinh học POLYOXIN AL 10WP

Giá: Liên hệ

Thuốc Trừ Bệnh NATOVO 750WG

Giá: Liên hệ

Anvill 5SC 100ml

Giá: Liên hệ

Thuốc Trừ Bệnh SCORE 250 EC (chai 50ml)

92.000 đ 89.000 đ

Thuốc trừ bênh SAIZOLE 5SC

130.000 đ 110.000 đ

SAGO bám dính sinh học

79.000 đ 55.000 đ

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

zalo
0339091090